Nieuwsbrief No 1

NIEUWSBRIEF 5-5-R.I.

Redactie: Sonja Boeve, Gerri Prinsen en Ria Velders.

1e Nieuwsbrief, oktober 2015

Beste veteranen, familie, vrienden en begeleiders.

Vandaag hebt u voor het eerst een nieuwsbrief “Nieuwe stijl” ontvangen van 5-5-R.I.

Een Nieuwsbrief, dus geen Mortier meer. Dat is even iets anders.

Toch willen we zoveel mogelijk 5-5-ers op de hoogte houden van het wel en wee binnen deze veteranenfamilie. Als u deze Nieuwsbrief wilt blijven ontvangen moet u zich daarvoor wel even aanmelden bij Gerri Prinsen, zie de laatste bladzijde.

Dan hopen we u 2 maal per jaar een Nieuwsbrief toe te kunnen zenden over de laatste nieuwtjes.

Na de laatste uitgave van de ‘Mortier van 5’ zijn er nieuwtjes te melden die wij, Gerri, Ria en Sonja u niet willen onthouden.

 

Op 17 juni 2015 werd de laatste bestuursvergadering in de oude samenstelling gehouden.

Tijdens deze bijeenkomst werden de officiële papieren overgedragen.

Ook werden de eerste exemplaren van (de laatste) Mortier nr. 94 uitgereikt aan alle bestuursleden en aan de weduwen van oud bestuursleden die speciaal voor deze bijeenkomst waren genodigd.

Na afloop van de bijeenkomst werden er bloemen en cadeautjes over en weer aangeboden voor de bewezen diensten.

 

De jaarlijkse Veteranendag op 27 juni 2015 in Den Haag.

Op deze dag reisden Jan Jansen Venneboer, Gerri, Ria en Sonja af naar de Ridderzaal.

Nadat we in de ontvangstzaal op het Binnenhof een kopje koffie hadden gedronken, zijn we doorgelopen naar de Ridderzaal, waar Koning Willem-Alexander sprak en enkele speeches werden gehouden.

Alles werd omlijst met muziek van het ensemble van de Koninklijke militaire kapel `Johan Willem Friso` en zangeres Ellen ten Damme.

Tevens was er medewerking van Pierre Bokma, Gijs Wanders en het Rotterdams Operakoor met veteraan-bariton Bastiaan Everink.

Na deze bijeenkomst verplaatsten we ons naar de tribune op het Binnenhof, waar militairen een onderscheiding of een herinneringsmedaille ontvingen.

Na een korte lunch konden we onze weg vervolgen naar de volgende tribune, achter de verhoging, waarop de Koning stond die het defilé afnam.

Ondertussen liep Jan Janssen Venneboer, op zijn eigen manier, door het evenement.

Na het passeren van 4951 militairen en oud militairen, was het defilé voorbij en werden we met bussen naar het Malieveld gebracht, alwaar we ook mevr. De Best tegenkwamen.

Op het grote podium was het optreden van Anneke Grönloh te zien, en bij het Veteranenloket trad Wieteke van Dort op als Tante Lien.

In een tent konden we een heerlijke nasimaaltijd ophalen die buiten op het veld met smaak werd gegeten. De dag was voor ons indrukwekkend verlopen en we hadden gelukkig prachtig weer.

19 augustus, op de Johannes Postkazerne te Havelte, opening van de nieuwe appélplaats.

Dit was weer een bijzondere dag omdat op deze appélplaats het monument van 5-5-R.I. staat.

Hieronder staat het verslag van Jan Jansen Venneboer.

 

Dit verslag is speciaal bestemd voor de veteranen van het bataljon 5-5-R.I.

Op uitnodiging van de Bataljons Commandant van het 45e Pantser Infanterie Bataljon Oranje Gelderland, de Lt. Kol. H.J. Ouwehand, was het huidige bestuur van de Stichting 5-5 R.I., samen met enkele ex-bestuursleden van deze stichting, bij deze plechtigheid aanwezig.

Met veel egards werden de genodigden, met o.a. afgevaardigden van 1-8 R.I. en de TRIS, ontvangen en naar de nieuwe appèlplaats gebracht.

Nadat alle Compagnieën waren opgesteld en gemeld aan de Bataljons Commandant, werd een uiteenzetting van het gebeuren gegeven.

 

Het was zonnig weer en de genodigden hadden plaatsgenomen in een overdekte tent.

Vervolgens werden er kransen gelegd bij alle monumenten, zoals door afgevaardigden van 1-8 R.I., de TRIS, en andere nabestaanden.

Bij het monument van 5-5 R.I. legden Hennie Bijker en Jan van der Vegt een krans.

 

Het muziekkorps Johan Willem Friso verleende haar medewerking aan dit gebeuren en bracht tijdens de kransleggingen stemmige muziek ten gehore.

Hierna werden we uitgenodigd voor een lunch, en vervolgens weer naar het gebouw van de Staf-Compagnie gedirigeerd, waar we in de gelegenheid werden gesteld om een bezoek te brengen aan de Traditiekamer van het 45e. PAINF-bataljon.

Daar was een eerste opzet gegeven voor een traditiekamer.

Door conservator W. de Niet, (voormalig Adjudant Onderofficier) werd uitleg van één en ander gegeven.

Voor zover de ruimte was ingericht zag het er goed uit en gaf het al een indruk hoe het in de toekomst zal worden.

De documenten van 5-5 R.I. hebben er een goede plaats gekregen.

Na afloop van de ceremonie was er een bijeenkomst in de bovenzaal van de kantine.

Daar heeft ondergetekende de voormalige Bataljonsvlag, thans ingericht als Vaandel, na een korte toespraak overgedragen aan Lt. Kol. Ouwehand ter plaatsing in de Traditiekamer.

Door deze overdracht heeft het Vaandel een juiste eindbestemming gevonden.

Na de bijeenkomst keerden allen weer huiswaarts met de gedachte dit al met al een zeer geslaagde dag was.

Jan Jansen Venneboer.

Opmerking algemeen:

Op pagina 65/66 van de laatste Mortier van 5 nr. 94 staat een verhaal over onze Bataljonsvlag. Een mij bekende Opperofficier van de Marine, die ik sprak, was vol lof over dit artikel, waarvan acte.

JV

Op vrijdag 28 augustus 2015 werd de reünie van 5-5-R.I. gehouden.

Deze werd voor de 2e keer georganiseerd door Sonja Boeve, Ria Velders (afwezig door ziekte) en Gerri Prinsen.

Het was een zeer geslaagde dag en er waren zo rond de 90 mensen.

Ook was er een delegatie van het 45e Pantser Infanterie Bataljon o.a. Majoor Berendsen, Sergeant-majoor Binsma en Kapitein Renfrum. Laatst genoemde was ook nog eens jarig op deze mooie dag.

Na binnenkomst was er een lekker kopje koffie met een gebakje.

Rond elf uur werd het welkomstwoord uitgesproken door Gerri Prinsen. Daarna kwam de heer Roelf Wolterink uit Rijssen aan het woord als gastspreker.

Hij was gelegerd bij 1-9 R.I. en 2-10 R.I. en zat, voor dat hij naar Indië ging, o.a. bij het verzet in Rijssen. Ook heeft hij enkele boeken geschreven.

Na een drankje en hapje was er rond de klok van 12 een kleine herdenking met de kranslegging ter nagedachtenis aan de 37 gesneuvelde kameraden in Indonesië.

Hennie Bijker las de namen op en Dominee van het Riet hield een prachtige toespraak. .

Tijdens de ceremonie hing de Nederlandse vlag halfstok.

Hierna werd onder het genot van een hapje en een drankje nog even lekker bijgepraat, waarna we om een uur of twee aan tafel gingen voor de inmiddels beroemde nasi-maaltijd.

Ook dit was weer perfect geregeld door de heer Kurk en zijn team.

Na de overheerlijke ijscoupe kreeg iedereen een mooie zonne-cap (pet) met het logo van 5-5-R.I.

Van het V-FONDS kreeg iedereen een linnen tas en een mok.

Wij zijn blij dat we met z’n allen een prachtige dag hebben beleefd.

 

Reünie van de Tijgerbrigade op zaterdag 26 september 2015.

Wij, ( Sonja en Gerri ) zijn om kwart over 7 op de trein gestapt en naar Vugt gereden om daar de reünie van de Tijgerbrigade bij te wonen.

We kwamen daar ook enkele 5-5-ers tegen o.a. De heer Pothoven met zijn zoon en de heer Plaats met zijn begeleider, de heer van Hulst, en meneer van de Kuy.

Deze reünie werd in een geheel andere stijl gehouden dan onze reünie. Er werd ook een grote loterij gehouden en diverse bezoekers gingen met een goodie-bag en cadeautjes naar huis.

Het was een zeer enerverende dag en we waren ’s avonds rond een uur of 8 weer thuis.

 

Laatste mededelingen:

Komt er in 2016 weer een reünie ?????

Het jubileumfeest volgend jaar word gehouden op 24 augustus 2016 te Havelte. Dit is ter gelegenheid van de 10 jarige heroprichting van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland. Doelgroep voor de reunie zijn: zij die in de periode van 2006-2016 hebben gediend bij het 45e Pantserinfanterie RIOG, en de  onderliggende Verenigingen die onder VRIOG vallen, dus ook 5-5-R.I. Door dit grote feest  zijn alle subsidiegelden voor reünies gereserveerd.

Om zelf een reünie te organiseren hebben wij ook subsidiegelden nodig die er dan niet zijn.

Maar mochten we toch iets organiseren in 2016, dan krijgt u op tijd bericht.

 

De website van 5-5-R.I.

Wist u dat 5-5-R.I. ook een eigen website heeft?

Deze kunt u vinden op: 5-5-ri.mysites.nl

Hier vindt u ook bijzonderheden van 5-5 R.I., en kunt u de foto’s bekijken die bij de evenementen zijn gemaakt.

 

Nabestellen van de laatste Mortier van 5.

De laatste uitgave van de “Mortier van vijf” kunt u nog steeds nabestellen bij Gerri Prinsen.

 

Giften

Giften kunt u nog steeds storten op rekeningnr. NL49 INGB 0691 4020 43 t.n.v. Stichting Veteranen 5-5-R.I. Wierden.

 

Documentatie/foto’s

Wilt u uw documentatie/foto’s uit Indië weg doen omdat u niet weet wat u er mee aan moet ?

Neem dan contact op met: Gerri Prinsen (06-53551417 of 0546-576199). Wij gaan dan kijken of het materiaal ondergebracht kan worden in het museum van de Johannes Post kazerne in Havelte, waardoor de documentatie en foto’s voor de volgende generaties beschikbaar blijven.

Wel graag een briefje erbij, waarin staat dat u er geen bezwaar bij heeft als het eventueel wordt gepubliceerd.

De eerste aanvraag hebben wij begin oktober al binnen gekregen. Wij ontvingen van de familie Koenders uit Hengelo (Ov.) documentatiemateriaal, en enkele Indonesische voorwerpen.

Dit alles hebben wij inmiddels overgedragen aan de heer Willem de Niet, conservator van de Traditiekamer op de Johannes Post kazerne te Havelte. Hij is hier ontzettend blij mee.Jubileum.

Op maandag 23 november 2015 zijn Jan en Annie Jansen Venneboer-Brummelman 60 jaar getrouwd.

adres:    van Essenstraat 89.

7203 DK Zutphen.

 

Verhuisbericht:

De heer Berentsen uit Wehl is verhuisd naar: Raadhuisplein 321, 7031 VM te ’s Heerenberg

 

Mevr. Van de Maten-Schoonheden is verhuisd naar: Stellingmolenweg 3, 7383 XV Voorst.

 

Overleden:

2 juni                       2015   Henk Oldenhave, te Hengelo (Gld)

28 augustus           2015   Johan Buscher te Oldenzaal

5 september           2015   Gerrit Berend Jan Hinsenveld te Almelo

15 september         2015   Waander Riethorst te Gorsel

18 september         2015    J.G.  van Schoneveld te Rotterdam

5 oktober                2015   Henk Bernhard te Delft

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe, voor nu en in de komende tijd.

 

Wilt u adreswijzigingen, jubilea, en overlijden doorgeven op een van de onderstaande adressen:

Sonja Boeve                                                                                                                               Rondostraat 156                                                                                                                  7534 GN Enschede

053-4612859

Gerri Prinsen-Schulenburg
Ermontstraat 9
7641 DT Wierden

0546-576199

 

Jan Jansen Venneboer
van Essenstraat 89
7203 DK Zutphen
05475-519424

Dit was onze eerste Nieuwsbrief die wij naar alle adressen van 5-5-R.I. hebben verstuurd.

Wilt u deze Nieuwsbrief in de toekomst blijven ontvangen, wilt u dan een e-mail sturen naar ons redactieadres:              gerri@famprinsen.eu
Ook kunt u uw adres van de envelop uitknippen en per brief sturen naar:

Gerri Prinsen
Ermontstraat 9
7641 DT Wierden.

 

Als u zich niet aanmeldt is dit helaas het laatste contact van ons met u.

 

Bezoekadres Johannes Post kazerne:

Johannes Postweg 7
7973 JB Darp (Havelte)
Tel: 0521-348000

Legitimatie is vereist.

Voor een bezoek aan de traditiekamer dient u eerst een afspraak te maken.

Wij hopen dat u met plezier de nieuwtjes van uw 5-5 wilt lezen.

Het is nog wat vroeg, maar wel gemeend.

Wij wensen u allen hele fijne kerstdagen plus een goed en gezond  2016.

Verslag 55RI Reuni 2009

Woensdag 13 mei 2009 was het dan zover

De laatste reünie van 5-5-ri.

Voorafgaande aan de reünie wil ik nog eerst een verhaal  vertellen over mijn vader.

Toen mijn vader in indie was is er een foto gemaakt bij een fontein en staat hij met Karel olde olthof en een klein jongetje op.
Lees verder

Waarom een website over indiè

Deze website hebben wij (Ria en Gerri) gemaakt, omdat onze vader (Willem Schulenburg) in Indië heeft gezeten.

Helaas is hij overleden in 1984 (onze moeder overleed in 1982).

Hij vertelde bijna nooit iets over zijn tijd in Indië, alleen wanneer de dienstkameraden op bezoek kwamen dan sprak hij er wel over.
Lees verder